B2K Biuro Konsultingowe; ul. Naborowska 24b/3; 56-120 Brzeg Dolny | Home  
    Biuro Konsultingowe B2K    
    belka    
  
 

Doradztwo

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska nasi konsultanci są w stanie wspomóc każdą organizację w:

 • osiągnięciu zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • spełniania bieżących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • doboru środków i metod pracy, które służyć będą zmniejszeniu oddziaływania na środowisko,
 • optymalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska

Ponadto doradzimy w jaki sposób można osiągnąć cele biznesowe związane z poprawą wizerunku firmy w aspekcie ochrony środowiska. Pomożemy zbudować świadomość ekologiczną pracowników.

 

Spełnianie wymagań bieżących

Dla firm nieposiadających własnych działów ochrony środowiska wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Zgodnie z życzeniem Klienta jesteśmy w stanie poprowadzić za niego dokumentację bieżącą niezbędną oraz inne działania niezbędne do funkcjonowania firmy w zakresie:

 • składania do urzędów wymaganych informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
 • naliczania opłat w zakresie korzystania ze środowiska
 • prowadzenia dokumentów ewidencyjnych (w zakresie ilości gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery, ilości pobranej wody i zrzuconych ścieków, ewidencji odpadów, opakowań wprowadzonych na rynek i innych),
 • zlecania lub wykonywania niezbędnych badań i pomiarów dotyczących ochrony środowiska,
 • prowadzenia korespondencji dotyczącej ochrony środowiska z urzędami,
 • asystowania przy kontrolach uprawnionych organów,
 • wykonywania zaleceń pokontrolnych organów ochrony środowiska,
 • wyboru odbiorców odpadów.

Nasi specjaliści są w stanie zapewnić organizacji Klienta zgodne z przepisami funkcjonowanie w aspekcie ochrony środowiska.

 

Ocena zgodności z wymaganiami prawa

Ocena zgodności z wymaganiami prawa stanowi przegląd spełniania przez organizację mających zastosowanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Nasi specjaliści wykonują ją w formie przeglądu obejmującego:

 • wizytę na terenie zakładu mającą na celu praktyczną weryfikację spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska w organizacji,
 • przegląd dokumentacji i zapisów związanych z obowiązującymi wymaganiami prawa.

Wynikiem prac jest krótki i czytelny raport zawierający informacje o poziomie spełnienia obowiązujących wymagań prawa, wraz ze wskazówkami dotyczącymi działań niezbędnych do zrealizowania w tym zakresie. Tam gdzie ma to zastosowanie w raporcie może znaleźć się także informacja o szacunkowych kosztach związanych z realizacją prawną niespełnionych wymagań. Wartością płynącą z wykonania oceny zgodności z przepisami prawa jest informacja dla osób zarządzających organizacją o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ochrony środowiska.
Należy ponadto nadmienić, iż wykonywanie okresowych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi jest obowiązkowe dla firm posiadających wdrożony system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001.
Wykonywane przez specjalistów B2K oceny zgodność stanowią wypełnienie wspomnianego obowiązku wynikającego z punktu 4.5.2 normy ISO 14001.

 

Dokumentacja i pomiary

Proponujemy pomoc w wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania dokumentacji związanej z wymaganiami prawnymi w ochronie środowiska:

 • wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • wniosków o wydanie pozwoleń zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • innych opracowań z zakresu ochrony środowiska.

Współpracujemy z laboratoriami wykonującymi akredytowane pomiary wielkości emisji, składu jakościowego ścieków, hałasu.

 

Szkolenia

Zapraszamy do przeglądnięcia oferty szkoleń dotyczących ochrony środowiska oraz dotyczących systemu zarządzania środowiskowego.
Oprócz szkoleń ze standardowego katalogu jesteśmy w stanie wykonać inne szkolenia związane z ochroną środowiska o tematyce interesującej Klienta.

Zapraszamy do kontaktu organizacje i osoby pragnące podnosić kwalifikacje w zakresie ochrony środowiska i systemów zarządzania środowiskiem.

 

Zarządzanie środowiskiem

Wykonujemy wszelkie prace związane z projektami wdrożeniowymi systemów zarządzania środowiskiem - od kompleksowego nadzoru nad wdrażaniem systemu do konsultacji poszczególnych etapów wdrożenia.

Nasi specjaliści doradzą w jaki sposób m.in:

 • zidentyfikować i ocenić aspekty środowiskowe,
 • zidentyfikować wymagania prawne mające zastosowanie do organizacji,
 • ocenić zgodność z wymaganiami prawnymi,
 • zdefiniować cele środowiskowe organizacji,
 • wyznaczyć obszary sterowania operacyjnego w zakresie środowiska,
 • monitorować i audytować system zarządzania środowiskiem,
 • nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze,
 • przeprowadzić przegląd systemu zarządzania środowiskiem,
 • rozwijać systemy zarządzania środowiskiem.

Zapraszamy do kontaktu zarówno organizacje posiadające wdrożony system zarządzania środowiskiem, jak również zainteresowane jego wdrożeniem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

ochrona środowiska


Dla firm nieposiadających własnych działów ochrony środowiska wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

bezpieczeństwo pracy


Dla firm nie posiadających własnych specjalistów bhp wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

SZKOLENIA DLA FIRM

szkolenia dla firm

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

systemy zarządzania

Zapraszamy do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy
i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania.

  
      
  
 b2k
   
 
© Copyright by B2K 2008-2014 All right reserved.www.b2k.com.pl, biuro@b2k.com.plWeb Design by ARACHNEA.biz Admin