B2K Biuro Konsultingowe; ul. Naborowska 24b/3; 56-120 Brzeg Dolny | Home  
    Biuro Konsultingowe B2K    
    belka    
  
 

Doradztwo

Bezpieczeństwo pracy

W zakresie bezpieczeństwa pracy wspomagamy organizacje w:

 • osiągnięciu zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • spełniania bieżących wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • doboru środków ochronnych i metod pracy, które służyć będą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa pracy,
 • podnoszenia świadomości załogi w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto doradzimy w jaki sposób można osiągnąć cele biznesowe związane z poprawą wizerunku firmy w aspekcie bezpieczeństwa pracy.

 

Spełnianie wymagań bieżących

Dla firm nie posiadających własnych specjalistów bhp wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z życzeniem Klienta jesteśmy w stanie poprowadzić za niego dokumentację bieżącą niezbędną oraz inne działania niezbędne do funkcjonowania firmy w zakresie:

 • wykonywania ocen ryzyka zawodowego i informowania o ich wynikach pracowników,
 • prowadzenia wymaganych prawem szkoleń z zakresu bhp,
 • prowadzenia okresowych wewnętrznych kontroli stanu bezpieczeństwa pracy - patrole bezpieczeństwa,
 • wykonywania dokumentów związanych z bhp (instrukcje bhp, dokumentacja powypadkowa, analizy stanu bhp i inne),
 • zlecania lub wykonywania niezbędnych badań i pomiarów na stanowiskach pracy,
 • prowadzenia korespondencji dotyczącej bezpieczeństwa pracy,
 • asystowania przy kontrolach uprawnionych organów,
 • wykonywania zaleceń pokontrolnych organów bhp,
 • doboru ochron indywidualnych i ubrań roboczych.

Ponadto współpracujemy ze specjalistami:

 • z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • z uprawnionymi konserwatorami urządzeń podlegających nadzorowi UDT.

Nasi specjaliści są w stanie zapewnić organizacji Klienta zgodne z przepisami funkcjonowanie w aspekcie bezpieczeństwa pracy.

 

Ocena zgodności z wymaganiami prawa

Ocena zgodności z wymaganiami prawa stanowi przegląd spełniania przez organizację mających zastosowanie przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Nasi specjaliści wykonują ją w formie przeglądu obejmującego:

 • wizytę na terenie zakładu mającą na celu praktyczną weryfikację spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w organizacji,
 • przegląd dokumentacji i zapisów związanych z obowiązującymi wymaganiami prawa.

Wynikiem prac jest krótki i czytelny raport zawierający informacje o poziomie spełnienia obowiązujących wymagań prawa, wraz ze wskazówkami dotyczącymi działań niezbędnych do zrealizowania w tym zakresie.
Wartością płynącą z wykonania oceny zgodności z przepisami prawa jest informacja dla osób zarządzających organizacją o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie bezpieczeństwa pracy.

Należy ponadto nadmienić iż wykonywanie okresowych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi jest obowiązkowe dla firm posiadających wdrożony system zarządzania środowiskiem zgodny z normą OHSAS 18001.
Wykonywane przez specjalistów B2K oceny zgodność stanowią wypełnienie wspomnianego obowiązku wynikającego z punktu 4.5.2 normy OHSAS 18001.

 

Patrole bezpieczeństwa

Oferujemy także wykonania przez specjalistów B2K okresowych kontroli w zakresie stanu bezpieczeństwa. Patrol bezpieczeństwa jest spełnieniem obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem okresowych wewnętrznych kontroli stanu bhp.
Wynikiem Partoli bezpieczeństwa jest raport dokumentujący miejsca i praktyki związane z bezpieczeństwem pracy, które są niezgodne z zasadami bhp - raport wykorzystuje dokumentację zdjęciową wykonaną w trakcie kontroli. Na życzenie Klienta mogą być dokumentowane także praktyki dobre - spełniające wymagania bhp.

 

Szkolenia

Zapraszamy do przeglądnięcia oferty szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Oprócz szkoleń ze standardowego katalogu jesteśmy w stanie wykonać szkolenia związane z bezpieczeństwem pracy o tematyce związanej z działalnością Klienta.

Zapraszamy do kontaktu organizacje i osoby pragnące podnosić wiedze i umiejętności w zakresie bhp i systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

 

Dokumentacja i pomiary

Proponujemy pomoc w wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania dokumentacji związanej z wymaganiami prawnymi w bezpieczeństwie pracy:

 • ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • ocen ryzyka związanych z występowaniem substancji chemicznych,
 • ocen ryzyka związanych z występowanie atmosfer wybuchowych,
 • instrukcji bhp,
 • innych opracowań z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Współpracujemy z laboratoriami wykonującymi akredytowane badania i pomiary:

 • czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy,
 • oświetlenia,
 • pomiar wydatku energetycznego.
 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Wykonujemy wszelkie prace związane z projektami wdrożeniowymi systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy: od kompleksowego nadzoru nad wdrażaniem systemu do konsultacji poszczególnych etapów wdrożenia.

Nasi specjaliści doradzą w jaki sposób m.in:

 • dokonać oceny ryzyka zawodowego i dobrać środki kontroli,
 • zidentyfikować wymagania prawne mające zastosowanie do organizacji,
 • ocenić zgodność z wymaganiami prawnymi,
 • zdefiniować cele organizacji w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • wyznaczyć obszary sterowania operacyjnego w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z pracą podwykonawców,
 • monitorować i audytować system zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze,
 • przeprowadzić przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • rozwijać systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Zapraszamy do kontaktu zarówno organizacje posiadające wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, jak również zainteresowane jego wdrożeniem.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

bezpieczeństwo pracy


Dla firm nie posiadających własnych specjalistów bhp wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

ochrona środowiska


Dla firm nieposiadających własnych działów ochrony środowiska wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

systemy zarządzania

Zapraszamy do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy
i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania.

SZKOLENIA DLA FIRM

szkolenia dla firm

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania.

  
      
  
 b2k
   
 
© Copyright by B2K 2008-2014 All right reserved.www.b2k.com.pl, biuro@b2k.com.plWeb Design by ARACHNEA.biz Admin